INFORMARE PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI

"Extinderea capacitătii de producție a S.C. COMBOTEH S.R.L., prin creșterea volumului de părţi componente
pentru maşinile de utilizare generală, confecționate" - COD SMIS: 112388

S.C. COMBOTEH S.R.L., cu sediul in, Municipiul Bacău, Str. Progresului nr. 12, Scara B, Ap. 11, judeţul Bacău, cod poştal 600164, a finalizat implementarea proiectului „Extinderea capacitătii de productie a S.C. COMBOTEH S.R.L., prin cresterea volumului de părţi componente pentru maşinile de utilizare generală, confectionate”, cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene in calitate de Autoritate de Management pentru Programului Operational Regional 2014 - 2020, prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est in calitate de Organism Intermediar pentru Programului Operational Regional 2014 – 2020.

Perioada de implementare: 03.01.2017 - 31.05.2019

Valoarea totala a proiectului este de 4.986.773,73 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de: 2.167.992,27 lei din F.E.D.R. si 382.586,88 din bugetul national.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta consolidarea pozitiei pe piata a S.C. COMBOTEH S.R.L. in domeniul fabricarii de părţi componente pentru maşinile de utilizare generală, prin extinderea capacităţii societatii prin creşterea volumului productiei, modernizarea si dezvoltarea societatii comerciale, cresterea profitului acesteia si crearea de sanse pentru comunitatea locala prin crearea de noi locuri de munca.

Obiectivele specifice ale proiectului:
Cresterea productivitatii muncii cu 8.2 % in primul an de la implementare.
Realizarea, prin proiect, a unei investitii initiale ce duce la extinderea capacitatii S.C. COMBOTEH S.R.L. prin cresterea volumului de părţi componente pentru maşinile de utilizare generală, fabricate, cu 46%.
Crearea prin intermediul acestui proiect a 5 locuri de munca pe perioada nedeterminata din care 2 pentru persoane din categorii defavorizate.

Rezultate urmărite:
Cresterea productivitatii muncii.
Finalizarea, prin proiect, a unei investitii initiale ce duce la extinderea capacitatii S.C. COMBOTEH S.R.L. prin cresterea volumului de părţi componente pentru maşinile de utilizare generală, fabricate.
Angajarea pe durata nedeterminata a 5 persoane din care 2 persoane din categorii defavorizate.

Impactul investitiei la nivelul localitatii si regiunii:
Prin crearea celor cinci noi locuri de munca si extinderea capacitatii de productie, personalul din zona localitatii va fi incurajat sa se stabilizeze si sa isi creasca nivelul de trai.


Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020


Pentru informații detaliate, despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, te invităm să vizitezi
www.fonduri-ue.ro, precum si www.inforegio.ro si facebook.com/inforegio.ro